DR. NAROTTAM SENAPATI
PROFESSOR
 
Contact Address
Department of Sanskrit, Pali & Prakrit
Bhasha-Bhavana
Visva-Bharati
Santiniketan -731235
Birbhum, West Bengal, INDIA
 
Cell
9474165546
Email
            narottam.sanskrit@gmail.com
Academic Qualification
Acharya in Navya-Nyaya (1984)
Acharya in Navya-Vyakarana (1986)
Vidya-Varidhi (Ph.D.) (1992)
 
Research Areas
Sanskrit Grammar, Nyaya
 
Detail CV : Click here