ACHARYA
Chancellor (Acharya)
Shri Narendra Modi
Prime Minister of India